Ergotherapie bij (jong) volwassenen

Wat is Ergotherapie?

Ergotherapie is een paramedische discipline, net als bv fysiotherapie of logopedie.

Ergotherapie richt zich op mensen die door een ziekte of aandoening in het dagelijks handelen gehinderd worden. Door beperkingen kunnen heel gewone zaken, zoals je jas aandoen, koken, je werk uitvoeren, schrijven of kindverzorging, een probleem vormen.

Samen met u zoekt de ergotherapeut naar oplossingen voor deze problemen in het dagelijks leven.

Ergotherapie heeft als doel om u zo optimaal mogelijk te laten functioneren in uw eigen woon- en werkomgeving.

 

U kunt een ergotherapeut inschakelen als u problemen ervaart op het gebied van:

  • Zelfverzorging

O.a. wassen en kleden, in/uit bed gaan en de organisatie van taken.

  • Productiviteit

O.a. huishouden, opleiding, (vrijwilligers) werk en kindverzorging.

  • Verplaatsen

O.a. lopen, gebruik van openbaar vervoer, autorijden, fietsen en gebruik van loophulpmiddel/rolstoel.

  • Ontspanning

Vrijetijdsbesteding en hobby

 

Wat doet de Ergotherapeut?

Belasting / belastbaarheid

Een voorwaarde om te kunnen herstellen van de meeste klachten, is dat uw lichaam en geest in balans zijn. Zo kunt u uw lichaam bijvoorbeeld, door continue teveel hooi op de vork te nemen, te weinig rust geven om te herstellen van dat geen u van het lichaam vraagt. Of blijft u bijvoorbeeld uit angst, heel voorzichtig in het oppakken van taken na een periode van ziek of beperkt zijn, waardoor u blijft onderbelasten.

Belasting: alles wat u doet op een dag, op het werk en thuis. Alles wat uw omgeving van u vraagt (werk, school, vrienden, hobby). Het gaat hierbij om lichamelijke én mentale belasting.

Belastbaarheid: alles wat u aankunt. Lichamelijke conditie, maar ook ‘hoe zit u in uw vel’.

De ergotherapeut kan aan de hand van verschillende methoden samen met u grip krijgen op de belasting / belastbaarheid. Binnen de ergotherapiebehandeling is het inventariseren van de belasting/belastbaarheid daarom vaak het startpunt van de behandeling.

 

Houdingsprincipes en ergonomie

Vanwege uw klachten kan het zijn dat u beperkt wordt in de uitvoer van uw dagelijkse activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld werk, huishouden, kindverzorging en hobby. Het kan zijn dat deze activiteiten u meer klachten geven, maar soms is uitvoering van deze activiteiten helemaal niet mogelijk.

De ergotherapeut kijkt tijdens individuele ergonomische analyses hoe u uw lichaam gebruikt tijdens deze activiteiten.

 

Planmatig werken

Het kan voorkomen dat u vanwege cognitieve beperkingen moeite hebt met de organisatie van uw huishouden of uw werk. Daar waar voorheen alles moeiteloos verliep, kost ineens alles moeite. Een complete maaltijd op een bepaald tijdstip op tafel krijgen lijkt ineens onmogelijk. Het overzicht houden op uw werk is er niet meer bij en een verjaardag organiseren doet u liever helemaal niet meer.

De ergotherapeut ziet geregeld mensen na bijvoorbeeld een beroerte, een hersenschudding, infectieziekten aan de hersenen of na een trauma waarbij het plannen en organiseren van activiteiten niet meer vanzelfsprekend is. Aan de hand van stappenplannen, inzichten en soms met behulp van hulpmiddelen kan de ergotherapeut u begeleiden om weer overzicht te creëren in het dagelijks leven.

 

Sensorische integratie

Sensorische integratie is het proces waarbij we informatie uit ons lichaam en prikkels vanuit de buitenwereld opnemen en op elkaar afstemmen. De prikkels worden waargenomen door de zintuigen en doorgestuurd naar de hersenen. Je kunt hierbij denken aan: zien, horen, tast, smaak/reuk, evenwicht en signalen vanuit de spieren. De zintuigen werken 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Door bijvoorbeeld whiplash gerelateerde klachten, hersenletsel of een burn-out kan het proces van sensorische integratie verstoord zijn.

Sensorische integratieproblemen bij volwassenen zijn vervelende, vaak onbegrepen klachten. Deze kunnen zeer belemmerend werken om het oude leven weer helemaal op te kunnen pakken. Tijdens de behandeling leer je hoe je invloed kunt uitoefenen op de prikkels die binnenkomen middels het Sensorisch Activiteiten Programma. Daarnaast leer je hoe je belastende prikkels kunt dempen en worden er gewenningsoefeningen gedaan. De verstoring in het proces van zintuiglijke informatieverwerking wordt langzaamaan minder, zodat u weer meer regie over uw dagelijks handelen krijgt.

 

Advies en voorzieningen

Soms komt het voor dat problemen niet op te lossen zijn met behandeling en training. Het kan dan wenselijk zijn om een hulpmiddel of voorziening in te zetten. Denk hierbij aan een rolstoel, trippelstoel, voorzieningen in huis of aanpassingen op uw werk.

De ergotherapeut kan u hierover advies geven en ondersteunen bij de aanvraag van woonaanpassingen en hulpmiddelen/voorzieningen via de gemeente, het UWV of uw zorgverzekeraar.