Werkwijze ergotherapie bij (jong) volwassenen

Aanmelding / verwijzing

U kunt u telefonisch, via de mail of via het contactformulier op de website aanmelden. U wordt bij de aanmelding verzocht het aanmeldingsformulier op de website in te vullen.  Vervolgens zal er op korte termijn een afspraak volgen voor een eerste behandeling.

 

Intake

De behandeling start met een kennismaking en het inventariseren van uw beperkingen en uw hulpvraag.

U wordt verzocht om de volgende documenten mee te nemen naar de eerst afspraak:

  • Zorgverzekeringspas
  • ID-kaart of paspoort
  • Eventueel verwijsbrief (voorzien van naam, geboortedatum, zorgverzekeringsnummer, BSN, reden verwijzing)

 

Middels een vraaggesprek zal de ergotherapeut uw beperkingen inventariseren en de hulpvraag samen met u formuleren. Hieruit komen doelstellingen naar voren waar u samen met de ergotherapeut aan gaat werken.

 

Behandeling

Tijdens de behandeling worden er verschillende interventies gebruikt om de gestelde doelen te behalen. Voorbeelden hiervan kunt u vinden onder het kopje ‘Ergotherapie bij (jong) volwassenen’.

De behandelingen worden individueel gegeven, daar waar het probleem zich voordoet. In de praktijk, in uw thuissituatie of op uw werk en duren gemiddeld 30 – 45 minuten. Soms is het wenselijk om een partner, kinderen of ouder te betrekken bij de therapie.

Waar nodig geacht door de ergotherapeut zullen er onderzoeks- of tussentijdse rapportages opgesteld worden. Deze verslagen worden in overleg met u verstuurd naar uw huisarts / specialist en/of andere betrokken personen.

 

Afronding behandeling

De behandeling wordt afgerond wanneer de doelstellingen zijn behaald. Of wanneer de maximale vergoeding vanuit de zorgverzekering is bereikt. In een eindverslag worden de doelstellingen geëvalueerd. Dit verslag wordt in overleg met u naar de huisarts / specialist en evt. andere betrokken personen gestuurd.

Wanneer de doelstellingen nog niet zijn behaald zullen er adviezen worden gegeven, waarmee u zelf verder kan werken aan de doelstellingen.

In het nieuwe verzekeringsjaar kan de ergotherapiebehandeling dan worden vervolgd. Ook is er een mogelijkheid om zelf de behandeling te financieren. Meer informatie hierover kunt u vinden onder vergoedingen.