Hoogsensitiviteit en kinderergotherapie

Hoogsensitieve kinderen (HSK) zijn, ten opzichte van niet hoogsensitieve kinderen, gevoeliger voor fysieke (zintuiglijke prikkels) en emotionele prikkels. Ook zijn ze gevoeliger voor nieuwe en sociale situaties. Deze prikkels nemen ze meer en gedetailleerder waar dan niet hoogsensitieve kinderen, waarna deze prikkels ook nog eens diepgaander/intenser worden verwerkt. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 20% van onze bevolking hoogsensitief is.

 

  • Fysieke gevoeligheid: sterke waarneming van zintuiglijke prikkels
  • Emotionele gevoeligheid: o.a. door meer actieve spiegelneuronen
  • Gevoelig voor nieuwe situaties: pas op de plaats, eerst alle informatie verwerken voordat hij kan handelen
  • Gevoelig voor sociale situaties: o.a. effect van de groep

 

Meest voorkomende effecten bij hoogsensitiviteit

Overprikkeling

Bewust, onbewust of door eigen gedachten. De interne kriticus is sterk ontwikkeld. Ook komt er meer informatie binnen in het sensorisch geheugen. Het filteren van belangrijke items kost energie, waardoor het systeem sneller overbelast raakt. Dit levert stress op binnen het systeem.

Faalangst

Cognitief, sociaal of motorisch. (HSK ontwikkelen veelal cognitieve of sociale faalangst). Mag b.v. geen fouten maken van zichzelf. Gaat net zolang door tot het goed is (actief), of begint niet / ontwijkt de taak (passief). 

Laag zelfbeeld 

Dit ontstaat vaak vanuit een intense zelfreflexie (interne kriticus). Intense emoties (voelen dat het hen meer doet), zo is schaamte destructief en zet aan tot een negatief zelfbeeld (er is iets mis met mij) en voelt een afwijzing als intens pijnlijk.

 

Binnen mijn werk als sensorische informatieverwerkingstherapeut houd ik mij bezig met de verwerking van de fysieke prikkels, de zintuiglijke prikkels. Door onder- of overregistratie van bepaalde zintuigsystemen kan een kind belemmert worden in de uitvoer van de activiteiten in zijn dagelijkse leven.

In de loop van de jaren kwam ik meer en meer met kinderen in aanmerking die, los van voornamelijk overgevoeligheden binnen de fysieke prikkels, ook veel moeite hadden in nieuwe en sociale situaties. Ze namen intenser waar, gedetailleerder en verwerkten de prikkels zeer intens. 

Ik ben mij vervolgens meer gaan ontwikkelen (o.a. middels scholing) op het gebied van hoogsensitiviteit. Verder kijken dan gedrag, is daarbij het uitgangspunt.

GEDRAG: analyseren -> wat is de behoefte van het kind (b.v. ontladen) ->  het effect (b.v. overprikkeling) -> eigenschap (HSK, gevoeliger voor prikkels)

 

WERKWIJZE

In de dagelijkse praktijk gebruik ik de uitgangspunten vanuit sensorische informatieverwerking (S.I.) en meng deze met de uitgangspunten vanuit de begeleiding aan hoogsensitieve kinderen. Zo gaan we op zoek naar de fysieke prikkels waar een kind 'last' van heeft. Hierop wordt advies gegeven aan ouders en eventueel school om kinderen beter te laten functioneren in hun thuis- en schoolsituatie. Kinderen en hun ouders worden begeleid middels psycho-educatie rondom prikkelverwerking en het hoogsensitieve brein. Begrip voor de situatie, het gedrag van het kind, levert al enorm veel winst op voor veel ouders. Waar nodig kunnen individuele gesprekken met ouders gepland worden om hiermee om te leren gaan.

De begeleiding van de kinderen wordt op maat aangeboden, afhankelijk van de hulpvraag. Hiervoor worden individuele afspraken gepland.

 

Hoogsensitiviteit is geen aandoening, ziekte of stoornis. Het is een (erfelijk) aangeboren eigenschap, een temperament! En het heeft ontzettend veel mooie, krachtige kenmerken. Echter worstelen veel ouders en kinderen met het gedrag wat voortvloeit uit overbelasting, overprikkeling of overvraging bij hoogsensitiviteit. Neem bij vragen vrijblijvend contact met mij op.

Hoogsensitiviteit...van last naar kracht!

 

 

 

Bron: Training begrijp en begeleid kinderen met hoogsensitiviteit, Drs. Esther Bergsma, maart 2019

 

VOSERGO Kinderergotherapie

Praktijkadres:  Kerkstraat 116, 7553 VX  Hengelo (Esreinschool)

Postadres:       Reggestraat 2, 7555 KL Hengelo

Telefoon:          06-11744156                           

Email:                info@vosergo.nl

KvK: 71901299

AGB code praktijk: 88051770

AGB code therapeut: 88001563

Kwaliteitsregister Paramedici: 99906211690

IBAN: NL15 SNSB 0706 2458 30