Behandelovereenkomst

 

Tijdens de aanmelding wordt u verzocht het aanmeldformulier te ondertekenen, waarmee u verklaart akkoord te gaan met onderstaande behandelovereenkomst.

Indien uw kind op een andere wijze dan via een aanmeldformulier opgenomen wordt in het clientenbestand, dan zal u tijdens de eerste afspraak verzocht worden om de behandelovereenkomst kinderergotherapie te ondertekenen. U kunt deze overeenkomst inzien in onderstaande download. 

 

U wordt hierbij onder andere verzocht op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden van de praktijk. Deze kunt u vinden onder het kopje praktijkinformatie => algemene voorwaarden.

 

 

Behandelovereenkomst Kinderergotherapie
PDF – 119,6 KB 27 downloads