Algemene voorwaarden

VOSERGO Kinderergotherapie

Contactgegevens VOSERGO

Ergotherapeut: Vera Oude Sanderink

Telefoonnummer: 06-11744156

E-mail: info@vosergo.nl

Internet: www.vosergo.nl

 

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn wil ik u graag informeren middels de algemene voorwaarden. Op deze manier weet u waar u aan toe bent en wat u van ons kan verwachten.

 

AANMELDING EN AFSPRAKEN

 • Het is mogelijk om zonder verwijsbrief van de huisarts of specialist een afspraak te maken met VOSERGO Kinderergotherapie (Directe Toegankelijkheid Ergotherapie). De ergotherapeut is verplicht een korte screening uit te voeren om te beoordelen of hij of zij de geschikte therapeut voor uw hulpvraag is. U kunt u aanmelden door te bellen naar de praktijk en uw naam en telefoonnummer in te spreken. Ik bel u op korte termijn terug. U kunt ook een email sturen.
 • Indien u zonder verwijzing naar de ergotherapeut gaat zal het eerste gesprek bestaan uit een screeningsgesprek van 15 minuten waarbij er vragen worden gesteld over uw algemene gezondheid. Een rapportage van dit screeningsgesprek wordt, na uw toestemming, naar uw huisarts gestuurd.
 • Indien u een afspraak wilt afzeggen dient u dit minimaal 24 uur van te voren te melden bij VOSERGO Kinderergotherapie. U kunt afspraken afzeggen via telefoon, voicemail of e-mail.
 • Wanneer u een behandeling heeft afgezegd, dient u ook de verantwoordelijkheid op u te nemen om een vervolgafspraak te plannen. Neem contact op met de praktijk.


VERGOEDING/ DECLARATIE

 • De basisverzekering vergoedt 10 behandeluren ergotherapie per kalenderjaar. Hierin vindt onderzoek en behandeling plaats, maar ook telefonisch contact, e-mail contact of multidisciplinair overleg. De behandeling wordt rechtstreeks bij uw zorgverzekering gedeclareerd.
 • Enkele zorgverzekeringen bieden extra uren in een aanvullende verzekering. Informeer bij uw eigen zorgverzekering wat in uw verzekering vergoed wordt. of kijk in de link https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/ergotherapie.aspx
 • Indien u zelf ergotherapie verder bekostigd rekent VOSERGO Kinderergotherapie in 2021 het volgende tarief:

      Behandeling per kwartier: € 18,63 euro

      Toeslag voor een huisbezoek: € 25,46 euro.

 

VERTROUWELIJKHEID
De onderwerpen die u met uw ergotherapeut bespreekt zijn te allen tijde vertrouwelijk en worden niet met derden besproken. Indien uw ergotherapeut echter van mening is dat het in uw belang is dat andere hulpverleners hiervan op de hoogte zijn, zal hij dit met u overleggen en u hier vooraf toestemming voor vragen.

 

BETALINGSVOORWAARDEN

 • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de ergotherapeut.
 • Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
 • Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, stuur ik u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
 • De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan mij te voldoen.
 • Indien ik niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment breng ik kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 25,00 plus de wettelijke consumentenrente.
 • Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
 • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

 

EVALUATIE

Aan het einde van een behandelperiode verzoek ik u een enquête formulier in te vullen. Door het stellen van vragen ben ik in staat de geleverde zorg te evalueren en deze waar nodig is te verbeteren. Zo krijg ik een duidelijk beeld van wat de sterke punten zijn en waar ik de zorg zou kunnen verbeteren en aanpassen aan úw wensen.


KLACHTENPROCEDURE

 • Indien u niet tevreden bent over de hulpverlening van uw behandelend ergotherapeut heeft het de voorkeur de klacht te bespreken met uw ergotherapeut, te bereiken via het telefoonnummer van de praktijk.

 

 • Mocht u alsnog een klacht in willen dien, dan kunt u gebruik maken van het:

      Klachtenloket Paramedici(KLP)

      Postbus 19207

      3501 DE  Utrecht

      Tel.: 030-3100929

      info@klachtenloketparamedici.nl

 

 

Ik hoop op een prettige samenwerking.

Vera Oude Sanderink – Oude Steenhof