Algemene voorwaarden

VOSERGO Kinderergotherapie

Contactgegevens VOSERGO

Ergotherapeut: Vera Oude Sanderink

Telefoonnummer: 06-11744156

E-mail: info@vosergo.nl

Internet: www.vosergo.nl

 

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn wil ik u graag informeren middels de algemene voorwaarden. Op deze manier weet u waar u aan toe bent en wat u van ons kan verwachten.

 

AANMELDING EN AFSPRAKEN

 • Voordat u uw kind aanmeldt voor behandeling, verzoek ik u een verwijsbrief te vragen via uw huisarts of specialist. Deze kunnen zij via ZorgDomein naar de praktijk versturen.
 • Indien u een afspraak wilt afzeggen dient u dit minimaal 24 uur van te voren te melden bij VOSERGO Kinderergotherapie. U kunt afspraken afzeggen via de telefoon, voicemail of e-mail.
 • Wanneer u een behandeling heeft afgezegd, dient u ook de verantwoordelijkheid op u te nemen om een vervolgafspraak te plannen. Neem hiervoor via de mail of telefonisch contact op met de praktijk. Bij geen gehoor wordt u verzocht de voicemail in te spreken, om er zo zeker van te zijn dat u teruggebeld wordt. Gebeurt dit per abuis niet, dan bent u nog steeds zelf verantwoordelijk om contact te blijven zoeken met de praktijk.


VERGOEDING/ DECLARATIE

 • De basisverzekering vergoedt 10 behandeluren ergotherapie per kalenderjaar. Hierin vindt onderzoek en behandeling plaats, maar ook telefonisch contact, e-mail contact of multidisciplinair overleg. De behandeling wordt rechtstreeks bij uw zorgverzekering gedeclareerd.
 • Enkele zorgverzekeringen bieden extra uren in een aanvullende verzekering. Informeer bij uw eigen zorgverzekering wat in uw verzekering vergoed wordt. of kijk in de link https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/ergotherapie.aspx
 • Indien u zelf ergotherapie verder bekostigd rekent VOSERGO Kinderergotherapie in 2023 het volgende tarief:

      Behandeling per kwartier: € 19,50 euro

      Toeslag voor een huisbezoek: € 28,00 euro.

 

VERTROUWELIJKHEID
De onderwerpen die u met uw ergotherapeut bespreekt zijn te allen tijde vertrouwelijk en worden niet met derden besproken. Indien uw ergotherapeut echter van mening is dat het in uw belang is dat andere hulpverleners hiervan op de hoogte zijn, zal hij dit met u overleggen en u hier vooraf toestemming voor vragen.

 

BETALINGSVOORWAARDEN

 • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de ergotherapeut.
 • Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
 • Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, stuur ik u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
 • De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan mij te voldoen.
 • Indien ik niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment breng ik kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 25,00 plus de wettelijke consumentenrente.
 • Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
 • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

 

EVALUATIE

Aan het einde van een behandelperiode verzoek ik u een enquête formulier in te vullen. Door het stellen van vragen ben ik in staat de geleverde zorg te evalueren en deze waar nodig is te verbeteren. Zo krijg ik een duidelijk beeld van wat de sterke punten zijn en waar ik de zorg zou kunnen verbeteren en aanpassen aan úw wensen.


KLACHTENPROCEDURE

 • Indien u niet tevreden bent over de hulpverlening van uw behandelend ergotherapeut heeft het de voorkeur de klacht te bespreken met uw ergotherapeut, te bereiken via het telefoonnummer van de praktijk.

 

 • Mocht u alsnog een klacht in willen dien, dan kunt u gebruik maken van het:

      Klachtenloket Paramedici(KLP)

      Postbus 19207

      3501 DE  Utrecht

      Tel.: 030-3100929

 info@klachtenloketparamedici.nl

 

 

Ik hoop op een prettige samenwerking.

Vera Oude Sanderink – Oude Steenhof

 

 

 

 

 

VOSERGO Kinderergotherapie

Praktijkadres:  Kerkstraat 116, 7553 VX  Hengelo (Esreinschool)

Postadres:       Reggestraat 2, 7555 KL Hengelo

Telefoon:          06-11744156                           

Email:                info@vosergo.nl

KvK: 71901299

AGB code praktijk: 88051770

AGB code therapeut: 88001563

Kwaliteitsregister Paramedici: 99906211690

IBAN: NL15 SNSB 0706 2458 30