Werkwijze kinderergotherapie

Aanmelding / verwijzing

U kunt uw kind telefonisch, via de mail of via het contactformulier op de website aanmelden. Ik verzoek u om een verwijzing te vragen voor ergotherapiebehandeling bij uw huisarts of specialist. Bij de aanmelding wordt u verzocht om de behandelovereenkomst op de website te downloaden en in te vullen. Vervolgens zal er op zo kort mogelijke termijn een afspraak volgen voor een intake met u als ouder. Houdt rekening met een wachtlijst.

Naar aanleiding van de aanmelding krijgt u eventuele vragenlijsten toegestuurd.

 

Observatie

De behandeling start met een kennismaking en een aantal observaties. U wordt verzocht om de volgende documenten mee te nemen naar de eerste afspraak:

  • ID-kaart of paspoort
  • Eventueel ingevulde vragenlijsten
  • Eventuele recente rapportage van andere disciplines of onderzoeken

 

Tijdens de observatie krijgt uw kind spelenderwijs verschillende opdrachten aangeboden. Ook worden er waar nodig verschillende testen in spelvorm afgenomen. De observatie is gericht op de fijne motoriek, (voorbereidend) schrijven, planmatig werken, zelfredzaamheid, sensorische integratie en de neuromotorische rijpheid. Afhankelijk van de hulpvraag. Vaak is het wenselijk om het kind ook te observeren in zijn eigen context (school, thuis). Hiervoor zal apart een afspraak worden gepland.

Met de informatie uit de vragenlijsten, testen en observaties schrijft de ergotherapeut een observatieverslag welke met u zal worden besproken.

 

Behandeling

Tijdens de behandeling wordt er spelenderwijs gewerkt aan de doelstellingen uit het observatieverslag. Een behandeling duur gemiddeld 30 - 45 minuten en u wordt als ouder/verzorger geacht om aanwezig te zijn bij de behandeling, zodat oefeningen, vorderingen en bijzonderheden direct besproken kunnen worden. 

De behandelingen worden individueel gegeven.

 

Afronding behandeling

De behandeling wordt afgerond wanneer de doelstellingen zijn behaald, of wanneer de maximale vergoeding vanuit de zorgverzekering is bereikt.

In een eindverslag worden de doelstellingen geëvalueerd. Dit verslag wordt in overleg met ouders/verzorgers naar de huisarts en overige betrokken partijen gestuurd.

Wanneer de doelstellingen nog niet zijn behaald zullen er adviezen worden gegeven, waarmee uw kind thuis en op school zelf verder kan werken aan de doelstellingen.

In het nieuwe verzekeringsjaar kan de ergotherapiebehandeling worden vervolgd. Ook is er een mogelijkheid om zelf de behandeling te financieren. Meer informatie hierover kunt u vinden onder vergoedingen.

VOSERGO Kinderergotherapie

Praktijkadres:  Kerkstraat 116, 7553 VX  Hengelo (Esreinschool)

Postadres:       Reggestraat 2, 7555 KL Hengelo

Telefoon:          06-11744156                           

Email:                info@vosergo.nl

KvK: 71901299

AGB code praktijk: 88051770

AGB code therapeut: 88001563

Kwaliteitsregister Paramedici: 99906211690

IBAN: NL15 SNSB 0706 2458 30