Kwaliteit

Kwaliteitsregister Paramedici

Ik ben aangesloten bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Het doel van dit register is het zichtbaar maken van de kwaliteit van de ergotherapeut aan de client en de zorgverzekeraars. 

Ergotherapeuten vergroten hun kwaliteit door middel van scholingsactiviteiten en andere kwaliteitsbevorderende activiteiten. Een bepaald aantal uren werken met clienten is ook een voorwaarde om als ergotherapeut geregistreerd te kunnen blijven in dit register.

 

 

Ergotherapie Nederland

Ik ben tevens lid van Ergotherapie Nederland (EN). Ergotherapie Nederland is de beroepsvereniging van en voor ergotherapeuten in Nederland. Zij zorgen er onder andere voor dat de kwaliteit van ergotherapie verder verbetert en behouden blijft. 

 

 

Klachtenloket Paramedici

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgaanbieder gewijzigd. Dit is geregeld in de Wet kwaliteit en geschillen zorg (Wkkgz).

Uiteraard hoop ik op een prettige samenwerking. Mocht u een klacht hebben, dan hoor ik dat in eerste instantie graag persoonlijk van u. Wilt u toch een klacht of geschil indienen, dan kan dat bij het Klachtenloket Paramedici.

 

 

 

 

 

 

registratie 99906211690