Vergoeding / verwijzing

Ergotherapie wordt 10 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering.  De zorgkosten voor kinderen onder de 18 jaar vallen niet onder het eigen risico.

Enkele zorgverzekeraars bieden extra vergoeding vanuit hun aanvullende pakketten. U dient hiervoor uw polis te raadplegen of kijk in de link voor meer informatie. https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/ergotherapie.aspx 

 

VOSERGO heeft overeenkomsten met alle zorgverzekeraars. Dit houdt in dat ik de behandeling direct bij uw zorgverzekeraar kan declareren.

 

Wanneer het maximaal aantal uren vanuit de zorgverzekering is bereikt, is het mogelijk om zelf de ergotherapiebehandeling te financieren.

Ik hanteer hiervoor het bedrag van €18,63 per 15 minuten behandeltijd (tarief Menzis 2021). Indien een consult op locatie noodzakelijk is, wordt er een toeslag van €25,46 in rekening gebracht.

U krijgt dan een nota thuisgestuurd.

 

Daarnaast zijn er mogelijkheden tot het inkopen van ergotherapie voor adviserende diensten door scholen, instellingen en bedrijven. Maak hiervoor vrijblijvend een afspraak.

 

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren worden afgezegd. Mocht u daarna de afspraak niet nakomen, wordt de behandeling in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet bij de zorgverzekeraar in worden gediend.

 

Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE)
U kunt altijd een afspraak maken met een ergotherapeut. U hoeft daarvoor niet eerst naar de huisarts. Dat mag wel, maar vanaf 1 januari 2012 is een verwijsbrief niet meer nodig (tenzij uw verzekeraar dat anders omschrijft in zijn polisvoorwaarden). 

 

Als een cliënt zonder verwijzing bij de ergotherapeut komt, vindt er een DTE-screening plaats voordat er een verdere diagnostiek, behandeling of advies volgt.

 

In de DTE screening inventariseert de ergotherapeut

  • of de vraag een ergotherapeutische vraag is;
  • of er aanwijzingen zijn vanuit het handelen/gedrag, dat verwijzing naar een arts nodig is;
  • of er aanwijzingen zijn vanuit de communicatie, dat verwijzing naar een arts nodig is;
  • of op grond van rode vlaggen, verwijzing naar een arts nodig is.

 

In de DTE-screening inventariseert de ergotherapeut in korte tijd alle gebieden zodat er een compleet beeld ontstaat, wat zo nodig aan een arts gerapporteerd kan worden.

 

De ergotherapeut bespreekt de uitkomst van de DTE-screening met de cliënt en informeert, na toestemming van de cliënt de (huis)arts van de cliënt altijd over de hulpvraag van de cliënt en de bevindingen van de DTE-screening.